Ansprechpartner

Kai Winkelmann
General Manager
Telefon: +49 69 58997 125
E-Mail: kai.winkelmann@equinet-ag.de

Stefan König
Director (Head of Designated Sponsoring Desk)
Telefon: +49 69 58997 127
E-Mail: stefan.koenig@equinet-ag.de

Michael Fisch
Director (Head of Specialist Floor Trading Desk)
Telefon: +49 69 58997 170
E-Mail: michael.fisch@equinet-ag.de

Thomas Stein
Director (Head of Fixed Income Trading Desk)
Telefon: +49 69 58997 164
E-Mail: thomas.stein@equinet-ag.de